Законопроект за БНР и БНТ

Няма обществена консултация по законопроекта за БНР и БНТ, но да си представим, че има.

Не може да се очаква от управляващите да обявят обществена консултация, защото “нещата там са много тънки”.

Не може да се очаква от частните оператори да нарушат тишината около проекта, защото те са ангажирани с това да си пазят корпоративния интерес в този проект.

Не може да се очаква от СЕМ, нито от Експертния съвет на СЕМ  да имат публична позиция, защото няма данни за такава, а и секретар на Експертния съвет на СЕМ е изпълнителният директор на асоциацията на частните оператори, които – виж по-горе.

При това положение всеки зрител и слушател да си чете сам. Да види за какво ще плаща. На следващото заседание на МС се очаква приемане на (следваща версия на)  проекта.

Проект на закон по §5г ЗЕС, гарантиращ обществения характер на БНТ и БНР

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s