И Френският парламент

И Френският парламент вчера не одобри проект на правителството – известния проект за прекъсване на достъпа до интернет при нарушения на интелектуалната собственост.

И Френското правителство ще го внася пак.

2 thoughts on “И Френският парламент

  1. Longanlon says:

    франция – люлката на демокрацията…

  2. Те пък да не видят нещо от нас!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: