Наземно аналогово разпространение на тв програми

В Държавен вестник, бр.30/2009, с.51-52,  са обнародвани Правилата на  Комисията за регулиране на съобщенията за реда на издаване на разрешенията за наземно цифрово разпространение на телевизионни програми (приети  с Решение 362 / 14 април 2009).

 • Заявления се подават в 10-дневен срок от обнародването в ДВ.
 • СЕМ се произнася в 10- дневен срок от получаването на заявленията.
 • КРС се произнася след становището на СЕМ.

Честитите програми ще посрещнат изборите в ефир. Две в София, няма различия в залаганията.

*

Становище на СЕМ по проекта за Правила. Предложили са  освен политематични програми, да могат да кандидатстват за разрешение и специализирани програми.

*

Решение № 362 от 14 Април 2009
На основание § 5, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с чл. 36 от ЗЕС, както и Решение № 192 от 10.03.2009 г. на КРС,

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
2. Постъпилите становища, приетите предложения и местата, където са отразени, както и мотивите за неприемането на постъпили становища, да се публикуват на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет.
3. Приема Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, съгласно Приложението към настоящото решение.
4. Текстът на приетите по т. 3 Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –  радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали да бъде изпратен в Държавен вестник за обнародване.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ангелина Ситарска)              (д-р Веселин Божков)

13 thoughts on “Наземно аналогово разпространение на тв програми

 1. Spas Popchev says:

  Според ДВ аявленията се падават в 10-дневен срок от обнародването – тоест до 30 април.
  Според съобщението на сайта на КРС – до 7 май.
  Кой е срокът!?
  Решение 362 от 14 април не е качено на сайта. Тоест не може да се жали…

 2. Grisha says:

  Сметката се вързва, ако броиш само работните дни – от деня, следващ обнародването до 7 май са 10 работни дни (ако не бъркам кога се почива).
  КРС обичат често да забавят решенията, ако може и да не ги качват на сайта – най-добре.

 3. Spas Popchev says:

  Не се опитвай да защитаваш КРС. Прочети внимателно § 2 от Заключитените разпоредби на правилата. Нищо се не вързва. Ако си сигурен – посъветвай операторите да подадат заявленията си на 7 май.
  Забавянето на решението едва ли е само практика, по-скоро ще го нидим като допуснат предварително изпълнение на крайните решения.

 4. Spas Popchev says:

  Запитай официално КРС кой е срокът, някой вече го напрвиха и отговорът е смущаващ.

 5. nellyo says:

  Защо да не може да се жали 362, закачам го

 6. Spas Popchev says:

  Двете нови честоти в София са 43 и 48 канали. Преди 3 години КРС предостави свободния честотен ресурс в София: каналите 41, 53 и 55. Очевидно тогава Комисията не е предоставила всички честоти както повелява чл. 116 на ЗРТ. Защо?

 7. nellyo says:

  Управление на РЧС, планиране, препланиране – не обсъждам, каквото не разбирам.

 8. Spas Popchev says:

  Не са военните, те още искат 300 милиона от държавата за да освободят ресурс и ще го освободят едва през 2012 г.

 9. nellyo says:

  На 31 януари 2008 МС прие плана за БГ, който отразява т.нар. План Женева –

  “Планът за въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, регламентира хармонизираното разпределение на радиочестотния ресурс в съответствие със Заключителните актове на Регионалната конференция по радиосъобщения (RRC-06) за планиране на наземно цифрово радиоразпръскване в регион 1 и 3, в радиочестотни ленти 174-230 MHz и 470-862 MHz, (Женева 2006 г.).”
  “В КРС бе извършен анализ на постигнатите на конференцията резултати и на съществуващото състояние на наземното аналогово радиоразпръскване в България и съседните й страни, в резултат на който бяха определени честотните канали за стартиране на наземното цифрово радиоразпръскване на телевизионни програми.”

  41, 43, 55 първа фаза, 48 и 53 втора фаза – регионална – София – за цифрово. За какво са – виждам, откъде ги вземат – не знам.

 10. Spas Popchev says:

  Значи не са в резултат на препланиране, а на фокуси. Факт е обаче, че през 2006 г. 43 и 48 канали са съществували, но не са били дадени за конкурси, което е било в нарушение на чл 116 на ЗРТ. Сега се дават по бележки за аналогови. В същото време конкурсът за Първата фаза, в която е 43 канал, ще се проведе през май. Бележката за този канал също трябва да се даде през май! Подобна е схемата и за 48 канал – 20 дни по-късно.

 11. nellyo says:

  Може да се пита г-н Божков, той изяснява всякакви неясноти.

 12. Spas Popchev says:

  Ще бъде питан, но се сещам, че дватата търга за gsm бяха провалени.

 13. Grisha says:

  Питах д-р Божков за сроковете, чакаме отговор, когато има – ще го сложа тук.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s