Бездействието на СЕМ компрометира процедурите пред КРС

Очевидно е намерението  на управляващите до изборите да разпоредят максимално количество обществен ресурс – гори, сгради, права върху радиочестотен спектър. За целта се приемат закони,  предвидените в тях срокове клонят към нулата, в отделни случаи са и отрицателни числа.

Но спазването на срокове по едни процедури  е основание за законосъобразност на други процедури. Обратно, ако определени задължения на институциите не се реализират в предвидения срок, се компрометират други процедури.

Такова компрометиране вече има. Според правилата на КРС  за издаване на   бележки за аналогово разпространение на програми, срокът вече тече – и той е едва 10 дни.

Срокът тече, но за да кандидатстваш за бележка, трябва да си вписан в регистъра на СЕМ.  А  актуализиран ( следователно годен за нуждите на регулаторната дейност)  регистър няма:  пар.34, ал. 1  ЗРТ предвижда двумесечен срок  – до 24 април – в който СЕМ  да приведе в съответствие с новите законови изисквания публичния регистър  и да заличи регистрациите на операторите, които до 24 март не са подали пред регулатора съответните документи (ал. 6 на същия §34). И двете законови изисквания не са изпълнени.

Липсата  на актуален регистър компрометира процедурата пред КРС, чийто срок  по силата на новите поправки в момента вече тече:
(1) защото отнема възможността кандидатите за аналогови честоти да имат яснота и да изработят обективна преценка за участието си в процедурите на КРС: в кои градове да участват, кои са действащите тв оператори към момента, с какъв програмен профил са техните програми и т.н.
(2) защото липсата на актуален регистър води до пълна непрозрачност на “процедурата с бележките” в КРС  – именно публичният регистър, воден от СЕМ, по закон задължително  трябва да включва  (трябваше вече да са публикувани в двумесечния срок – и във всички случаи преди началото на процедурата с бележките)  данни за юридическите и физическите лица, упражняващи контрол върху управлението на оператора, за  органите на управление и др.

Отделен въпрос е, че дори СЕМ да беше спазил законовия срок за актуален регистър, КРС откри процедурата  за издаване на  бележките преди изтичането на срока  – което е против здравия смисъл. Но така бяха приети правилата на КРС – без оглед на предвидените в ЗРТ законови срокове.

Както би казал полицаят:  и какво правим сега?  Като наприехте закони и правила за всичко едно върху друго – няма ли да ги спазвате? Не може ли?

Още: Капитал за процедурата с бележките, честотите и кандидатите

5 thoughts on “Бездействието на СЕМ компрометира процедурите пред КРС

 1. Spas Popchev says:

  В срока по §34 ал. 6 докумети за пререгистрация не е подала и БНТ за сателитния си канал(неофициални данни). Очакваме дали регулаторът ще спази нормата на закона и ще заличи ли регистрацията на обществения оператор. И как ще действа спрямо другите оператори, неподали документи по този параграф на ЗРТ(пак по неофициални данни около 130). Ако за БНт може защо за всички неспазили закона да не може!

 2. Spas Popchev says:

  Бездействие няма, видно от днешното пресъобщение на регулатора – http://www.cem.bg/r.php?sitemap_id=111&id=3041. Работни срещи с оператори под мъдрото и ерудирано ръководство на Преседателката. Комюникето е издържано в стила на модерната медийна лексика. Има и новаторски принос! Два пъти е използван неoлогизма “светлата част на деня” вместо на денонощието.

 3. nellyo says:

  “Председателят на СЕМ доц. Маргарита Пешева обърна внимание на голямото разширяване на понятието „телевизия” чрез навлизането на мобилната телевизия, уеб телевизията и интернет сайтовете.”

 4. Marfa says:

  Госпожо Огнянова, искам да се свържа с вас, но не ви намирам имейла. Ако може да ми драснете нещо на vesi.angelova при gmail.com, за да ви задам един въпрос от “медийно” естество?

  Предварително благодаря. 🙂

 5. nellyo says:

  Драснах.
  И вдясно на блога слагам една нова връзка CEM.WATCH.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s