Закон за обществените библиотеки

В Държавен вестник, бр.42 от 2009 – стр.3  – е  обнародван   Закон за обществените библиотеки.

Има дефиниции за база данни и документ.

В същия брой – стр.33 – има и изменение на Наредбата за електронни административни услуги, приета ДВ 48  /2009 – интернет стандарти и формати, валидни за доставчиците на административни услуги и пр.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s