СЕМ не знае дали се спазва законът

И никога не е знаел.

В случая става дума за  задължението за европейска квота и квота за продукция от независими продуценти, което е в ЗРТ от 2000 г.

След 1 януари 2007 незнанието на СЕМ е нарушение и на общностното законодателство.

СЕМ знае, че не знае. И че България не   изпълнява задълженията си, защото той не знае. И че отдавна (във всеки случай преди 2007) трябваше да организира контрол върху квотите.

Сега обаче има и писмо от ЕК,  както СЕМ обявява  на сайта си:

В последното писмо на ЕК относно насоките за прилагане на членове 4 и 5 от   директивата ТБГ се подчертава, че държавите – членки следва да осигурят въвеждането на ефикасна система за контрол. Подчертава се също, че на изискванията подлежат всички канали.

Естествено: ефективен контрол, за да действа общностното право във всички държави от ЕС, а не във всички държави без България.

И какво решава СЕМ:

СЕМ реши да възложи на външна социологическа агенция
организирането и събирането на данни по прилагането на чл. 4 и чл. 5 от Директивата, за да има готовност да ги предостави, при поискване, на вниманието на Европейската комисия.

ЕК иска ефективна система за контрол.  СЕМ иска да възлага на  външна социологическа агенция да събира данни.  Членовете на Съвета не разбират разликата?

По-нататък. Публикуваното не може да е задание, защото се иска от социологическите агенции сами да интерпретират директивата и закона и да кажат кои оператори са в обхвата на задачата.  Заданието свидетелства, че СЕМ не знае. Смешно е да се очаква социологическите агенции да му кажат и  върху кого е длъжен да упражнява контрол.

Социологическите агенции по идеята на СЕМ трябва да събират информация за 2009, която превали. Значи и за предходен период.   СЕМ трябваше отдавна да задължи операторите да организират отчетност за нуждите на българския закон, а не по писмата на ЕК.

По идеята на СЕМ ще се събират данни само за телевизия: телевизията ще е измерена, а радиото – не.  Съветът ще научи за прилагането на закона наполовина (за телевизия). Защото Европейската комисия иска, а не защото законът иска: следователно за радио – много важно, в тази част законът няма да се прилага.

СЕМ има администрация, която прилага закона –  оказва се, и всички знаем, че е така – откакто има норма (2000 г.) до днес администрацията няма идея как действат нормите за квотите, защото СЕМ не е упражнил властта си да задължи администрацията си да организира контрол.

И накрая, защо ще се плаща от бюджета на външна агенция за нещо, което СЕМ е длъжен да организира чрез администрацията си? Тук няма социология, а статистика.  Няма анализ, а събиране.

*

Ето и какво има на сайта на СЕМ:

 • Задание относно съотношение на европейски произведения  8 Юли 2009 г.тук
 • Приложение: Списъци на телевизионните оператори с национално покритие  8 Юли 2009 г.тук
 • Приложение: Формуляр 8 Юли 2009 г.тук

Да се стягат списъците  за значими събития. И по тях СЕМ не прилага общностното законодателство и закона.

7 thoughts on “СЕМ не знае дали се спазва законът

 1. nik666 says:

  В който ред на мисли, на много от нас ще ни е доста интересно да прочетем ваше мнение около казуса БСП – Капитал:
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=748103

 2. Tedi says:

  Тия хора са като барон Мюнхаузен. Хванали са се за косата и се опитват да се изтеглят от удобното място, в което блаженно се наслаждаваха на безвремието и безотговорността. Какво са свършили!? Сега обявили задание за да им върши работата социолигическа агенция. Защо взимат заплати. Миналата седмица объркали документите на ЕК. Не изпълняват закона: нямат списък на значимите 5 години; нямат регистърът на чуждестранните програми празан… Само поразии. На новия си сайт пък сложили герба, с какво ли основание?Очакваме с интерес доклада им за наблюдението на медиите по време на изборите.

 3. nellyo says:

  nik666, чака се дело. БСП ще твърди очевидно, че има право да използва свободно части от чужди защитени произведения.

  Любопитни сме да видим правно основание.

 4. Tedi says:

  Могат да направят задание и за провеждане на мониторинг. В Бс например втора седмица неправомерно звучи една радиопрограма.

  СЕМ мълчи въпреки, че наблюдава поведението на медиите в предизборната кампания. Дали ще включи факта в отчета си. Регулаторът обаче да не се сърди и напряга да работи, а да чака смирено съдбата, която му е отредена.

 5. lazar says:

  това е радио фокус. регистърът на сем не показва, че програмата има право да се излъчва в бургас. сем не за първи път не прилага закона по отношение на радио фокус.

 6. предавател says:

  неправомерното излъчване е на програмата на радио фокус. явно сем и в този случай не знае дали спазва закона.

 7. tedi says:

  Пешева критикува за критика

  “Председателят на Съвета доц.д-р Маргарита Пешева, в разговор по телефона, ме критикува за коментара който съм направил в статията. “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s