ЕСПЧ: финансиране на обществени медии: И да не гледам обществена телевизия

Съдът по правата на човека обявява за недопустима жалба на гражданин от Италия, който иска защита за нарушение по чл.10, защото данъчната полиция запечатала телевизора му и по този начин му отнела възможността да гледа телевизия (Faccio v Italy).

Гражданинът не си плаща данъчното задължение, чрез което се финансират програмите на обществената телевизия в Италия, защото не гледа програмите  на обществената телевизия.   Според него  в момента му е отнета възможността да гледа  частни програми, което е нарушение на чл.10 Конвенцията.

Съдът казва, че независимо какво искам да гледам,   трябва да плащам – такъв е законът. Дори технически да е възможно да се приемат само частни програми, по правна природа това е данъчно задължение в обществен интерес (макар впрочем на места в съобщението да се говори за такса, licence fee)  – а не е цена за услуга (когато ако не гледаш, не плащаш).

Това беше и български въпрос през 1998 г., но тук се  прие стриктното тълкуване на понятието такса – и така приключи идеята за финансиране чрез такси.

определение (фр), съобщение (англ)

 

Tagged ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: