Два доклада от ЕК, първият на 22 юли

Два нови доклада се очакват –  единият ще бъде за управлението на фондовете (не е обявена дата) , другият ще бъде очакваният доклад по механизма за сътрудничество  и проверка – дата 22 юли.

През декември 2006 г . Комисията установи  индикативни показатели за оценка на напредъка в проблемни  области . Първите доклади за този напредък бяха публикувани през юни 2007 г., вторите – на 4 февруари 2008 г., третите – на 23 юли 2008 г., а четвъртите – на 12 февруари 2009 г. ( докладите).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s