У кого е медийният бизнес

Решение №72/3 август 2009 за установяване на принадлежност към ДС и РУМНО на собственици и ръководен състав на частните електронни медии.  Само  след 2006. Действащият закон не позволява повече.

[Без консултантите]  в  медийния  бизнес са (само собственици по документи):

Агафонов-Бебов-Гергов-Киряков-Манджуков-Пунчев-Тилев-Радев-Узунов-Живко Иванов –  и  още имена от решението №72.

Виж кой говори. Виж как  става.

Четейки старите вестници,    разбираме по-добре  какво ни казват някои от хората в Решение 72:

“Надявам се да нямаме случай на доносник при нас, защото аз съм ужасен от дебата дали трябва да се огласяват бившите сътрудници”, заяви собственикът на “Дарик” Радосвет Радев.

2 thoughts on “У кого е медийният бизнес

  1. Grisha says:

    БНР, Нещо повече

    Водещ: Сега продължение на една тема, която е свързана с доста сериозния въпрос кой управлява и направлява електронните медии в България от създаването им насам.

  2. nellyo says:

    Благодаря. Ще прочета и ще запазя в архива. Може и да закача.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s