КЗК, собствениците и консултантите

В Решение 807/2009, с което Ирена Кръстева (НБМГ Холдинг) придобива телевизия ББТ, се казва, че дружеството й е активно на следните пазари:

 • пазарът на разпространение на ежедневни и седмични печатни издания в национален мащаб;
 • рекламният пазар, в сегмента на рекламите, публикувани в ежедневни печатни издания.

„Нова Българска Медийна Група Холдинг” ЕАД притежава 100% дялово участие в следните дружества с регистрация на територията на страната:

 • ▪ „Монитор” ЕООД,  издател на националния всекидневник „Монитор”.
 • ▪ „Телеграф”ЕООД,  издател на националния всекидневник „Телеграф”.
 • ▪ „Политика Днес” ЕООД,  издател на националния седмичник „Политика”.
 • ▪ „Компакт – Меридиан” ЕООД,  издател на националния всекидневник „Меридиан Мач”.
 • ▪ „Пресмаркет” ЕООД,  рекламна дейност на вестниците „Телеграф”, „Монитор”, „Политика днес” и „Меридиан мач”.
 • ▪ „Пресмаркет” 1 ЕООД,  друга издателска дейност.
 • ▪ „Престрафик” ЕООД,  транспорт на тиражите на вестниците „Телеграф”, „Монитор” , „Политика днес” и „Меридиан мач”;
 • ще придобие  „ЕКСПРЕС БГ” ЕАД ,   издателска дейност;
 • и  още притежава 50% акционерно участие в дружеството  „Издателска Къща Борба” АД.

ТВ7 продължава да бъде според регистъра на СЕМ собственост на ТВ 7 ЕАД, съответно собственост на Краун Медиа Лимитид Кипър (повече за произхода на капитала от  сайта на АБРО, още от АБРО, в.Монитор, също и capital.bg). От друга страна, Монитор на Кръстева говори за нови собственици (под снимката). Има нови собственици, продажба няма.

Връзката на Ирена Кръстева с ТВ7 е   от такова естество,  че КЗК оставя ТВ7  – заедно с програмата, разрешенията на СЕМ и разрешенията на КРС за аналоговото й  разпространение в 58 града – извън анализа :

“Планираната концентрация е от конгломератен тип, тъй като участниците в сделката оперират на различни пазари. Съгласно данните в уведомлението, към момента на сделката  групата на „Нова Българска Медийна Група холдинг” не участва на продуктови пазари в страната, на които придобиваното предприятие е активно, поради което сделката няма да доведе до възникване на хоризонтални ефекти.”

Медиите обявиха, че при раздаването на честотите през юни Ирена Кръстева е големият печеливш (иска 58 града – получава 58 града), но сега се установява, че нищо такова не се е случило, Ирена Кръстева е само на пазара на печата и рекламата за печата.   Защо изобщо някой ще обявява собственост, ако може и така?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s