Новите медии и потребителското поведение

По време на криза хората във Великобритания намаляват разходите си за почивка и спорт,  но  по-малко – за комуникация, според ново изследване на британския телекомуникационен регулатор (ВВС пише).

ofcom_exp_top

*

FT обръща внимание върху неустойчивия потребителски интерес към различните нови медии. Има данни, че интересът на най-младите към социалните мрежи намалява (различно за различните мрежи) и  средната възраст в мрежите расте.  Очаква се новата зона, към която да мигрират най-младите, да са игрите онлайн.

ofcom_networks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s