Телевизионна реклама: Италия и Естония

Европейската комисия прекратява процедури срещу Италия и Естония за неправилно прилагане на общностните правила  за телевизионна реклама. При откриването на процедурите стана ясно, че ЕК провежда собствен мониторинг.

В Естония е прехвърляна нормата за времетраене на час, тъй като   спонсорски заставки са комбинирани с рекламни спотове и  този тип търговски съобщения не са вземани предвид  при отчитане на продължителността на рекламата.

Италия е известна с разнообразните си практики,  в случая става дума

  • за пазара – триминутни телепазарни форми, които нито са прозорци (нямат изискваната минимална продължителност), нито са отчитани във времетраенето на рекламата (като спотове);
  • за самопромоцията – съобщенията за собствените програми не изпълняват:  изискванията за разделяне на търговско от основно  съдържание и за означаване;  забрани за прекъсване; забрани за съдържание в такива съобщения.

Становището на ЕК остава валидно и за правилата при действие на новата тв директива.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s