Авторското право в икономиката на знанието

След едноименната Зелена книга днес Европейската комисия е приела Съобщение COM(2009) 532 за авторското право в икономиката на знанието.

Както е обяснено – под знака на цифровизацията: “проведените напоследък от Комисията изслушвания за информиране относно споразумението за Google Books разкриха анормалната ситуация, която би възникнала, ако това споразумение бъде одобрено, а именно многобройните произведения на европейски автори в библиотеки в САЩ, преобразувани в цифрова форма от Google, да бъдат на разположение само на потребителите и на изследователите в САЩ, но не и в самата Европа.

Поради това незабавна грижа е да се гарантира достъпът на европейците до тяхното собствено културно наследство, а на европейските автори — справедливо възнаграждение, както бе изтъкнато неотдавна съвместно от комисарите Рединг и Маккрийви.”

One thought on “Авторското право в икономиката на знанието

  1. rahenna says:

    да, без да съм в САЩ, през подходящо прокси, успях да видя в Google Books много неща, които иначе не се виждат 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s