Аналоговите бележки: спектър за реклама

С ново решение ВАС  отхвърля жалба срещу решение на КРС, с което се раздава спектър за аналогово разпространение на програми  по Правилата, приети в края на управлението на Станишев.

Става дума за аналоговите бележки  –  КРС издаде  102  аналогови бележки , Ирена Кръстева и Красимир Гергов  вземат повече от 80 на сто, само Ирена Кръстева – 58/102.

В решението на ВАС има различни моменти за коментиране, но между тях – и аргумент, който ни връща към критериите, по които беше раздаден този спектър.

Ето какво казва ВАС:

Тъй като  повече кандидати отговарят на изискванията,  Комисията е формирала избора си въз основа на обективния показател с измерим фактор, какъвто е този по чл. 6, ал. 2, т. 6 от Правилата:
6. доказателства за приходите от реклама от телевизионна дейност за последната една година (финансови документи – отчет за приходи и разходи и др., както и реално изпълнени  договори за реклама).

Черно на бяло:  раздаван е  спектър за реклама.

Тук е така. Ако ви харесва.

4 thoughts on “Аналоговите бележки: спектър за реклама

 1. albert venn dicey says:

  И защо да не ни харесва?

 2. ae says:

  частен монопол с държавен печат!?

 3. albert venn dicey says:

  А държавният монопол по-добър ли е?

 4. nellyo says:

  А частният?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: