Цифров дневен ред

Предложения за  нови ресори в Европейската комисия – които, казват, отразяват  нови приоритети.

Холандия дава комисар за Цифров дневен ред – няма вече ресор  Информационно общество и медии.  Втори мандат на Нели Крус след Конкуренция.

Включва Информационно общество (INFSO) и Агенцията за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Програма MEDIA отива при Образование и култура (EAC), дадени като ресор на Кипър.

А третият мандат на Рединг – след Образование и култура и след Информационно общество и медии – ще е вероятно с ресор Правосъдие и права.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: