ВАС: ТВ Европа срещу КРС

Има  решение на петчленен състав на ВАС  по жалбата на ТВ Европа срещу решението на КРС за разпределяне на спектъра за аналогово разпространение на програми.

Знаем изхода от това разпределяне – двама взеха честотите. Благодарение на  правила на  КРС, в които обемът на рекламата беше критерий за получаване на честоти.

Защо обемът на рекламата може да е  критерий? – според  тричленния състав,   “по този начин КРС е заложил на зрителския рейтинг и обусловения от него пазарен дял на медията.”   Логика: който има реклама, има по-голям дял, следователно  трябва  да има още по-голям дял.

Същият състав казва впрочем другаде и точно обратното: “потребителските нужди от свободен и безусловен достъп до разнообразни ТВ програми  мотивират  и значимия  обществен интерес от навлизане на пазара на нови участници, което гарантира повишаване на качеството на конкурентни цени“.

Петчленният състав е решил да прилага пряко  чл.8 от Директивата за универсалната услуга:

“Налице е определяне на предприятие по смисъла на чл. 8 от 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга). От всички посочени от касатора разпоредби от правото на Европейския съюз, единствено този текст е от значение за правилното решаване на делото, тъй като е пряко относим към законосъобразността на административния акт и е задължителен за съдилищата, като приложима норма.”

Дано този абзац е ясен поне на касатора.

3 thoughts on “ВАС: ТВ Европа срещу КРС

 1. ognyanov says:

  Тотално не разбирам това решение в частта с прякото прилагане на чл. 8 от Директивата за универсалната услуга поне по 2 причини:
  1. Чл. 8 от Директивата за универсалната услуга се прилага за избор на предприятие, което предоставя по универсална услуга по смисъла на чл. 4,5,6 и 7 на Директивата – предоставяне на достъп до фиксирана услуга, телефонни указатели, справочни услуги, публични телефони, специални мерки за хора с уврежания. Получаването на разрешение за аналогово разпространение на собствена телевизионна програма по никакъв начин не представлява универсална услуга. Т.е. – чл. 8 на Директивата за универсалната услуга няма никакво отношение към проведения конкурс.
  2. Дори чл. 8 от Директивата да имаше някакво отношение към конкурса – защо съдът смята, че разпоредбата е пряко приложима? Пряко приложими са нормите на Регламентите. Разпоредба на директива може да има директен вертикален ефект, но за целта трябва да отговаря на определени критерии, посочени от Съда в Люксембург по делото Van Gend en Loos. Струва ми се, че преди да заключи, че една разпоредба на директива е приложима норма, българският съд трябва да изледва налице ли са тези критерии и да се мотивира – прилага ли се в конкретния случай съответната разпоредба или не.

 2. nellyo says:

  Тричленен състав по друго дело, същата хипотеза, коментира чл.8 om Рамковата директива. “Доколкото не създава права в полза на частни лица – няма вертикален директен ефект”! Казва съдът.

  Петчленният състав – чл.8 om Универсалната услуга. Защо – касаторът си знае, той се е позовавал на този член, казва съдът. И признава на чл.8 пълен директен ефект. Защо, санкционира държавата ли?

 3. Мартин says:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Socialist_law

  Когато прочетох тази статия разбрах, че в България няма проблем в съдебната система. В България тепърва предстои да бъде създадена съдебна система.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: