ЕП гласува резолюция по ACTA

Днес Европейският парламент е гласувал резолюция за прозрачността и състоянието на преговорите по Търговското  споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA). Положителни моменти:

Парламентът,  като има предвид, че в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон ще трябва да одобри текста на споразумението ACTA,  призовава Комисията да направи оценка на въздействието от прилагането на ACTA по отношение на основните права и защитата на данните.

Споразумението да не позволява налагане на т.нар. процедури на „трите предупреждения“.

Комиcията е поела ангажимент АСТА да остане в рамките на правото на ЕС по отношение на правата на интелектуална собственост.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s