Оценка на ефективността

В администрацията на Министерския съвет има главен инспекторат на пряко подчинение на министър-председателя (46а  ЗА). В компетентността на този инспекторат се е появило ново правомощие:

2. (нова – ДВ, бр. 24 от 2010 г.) предлага на министър-председателя за утвърждаване методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията.

По-добре късно.

2 thoughts on “Оценка на ефективността

  1. По-точно: по-добре нищо, отколкото никога.

  2. nellyo says:

    Предлагам: по-добре късно, но по-добре.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s