Сексуално малтретиране, сексуална експлоатация на деца и детска порнография

Проект на Директива относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография

Може да се види в действие новата процедура по  Протокол №2 към ДФЕС. В срок от осем седмици  българският парламент е поканен да изпрати мотивирано становище, ако смята, че проектът не е съобразен с принципа на субсидиарност.

3 thoughts on “Сексуално малтретиране, сексуална експлоатация на деца и детска порнография

 1. longanlon says:

  —————-
  „детска порнография“ означава:

  – материал, който нагледно изобразява лице, което изглежда, че е дете, и което участва в реално или симулирано изразено сексуално поведение, или изображение на половите органи на лице, което изглежда, че е дете, за предимно сексуални цели; или

  – реалистични изображения на дете, участващо в изразено сексуално поведение, или реалистични изображения на половите органи на дете независимо дали това дете наистина съществува, за предимно сексуални цели;”
  —————-

  Спорният въпрос, заради който изходът от дебата по тази директива ми беше интересен, явно е решен в полза на най-рестриктивния режим- едновременна забрана на “изглеждащите” като деца, както и на рисунки или компютърно генерирани изображения на несъществуващи деца.

  Тези двете малко трудно могат да се оправдаят с “предпазване на децата от сексуално малтретиране и експлоатация” каквато е целта на директивата, тъй като при нито един от двата случая никакви деца не биват малтретирани или изобщо замесени по какъвто и да е начин…

 2. nellyo says:

  Лонги, това е стар разговор, в Щатите нормата за компютърногенерираните изображения падна в съда, в киберконвенцията в Европа нормата стои. Тя е действаща за нас и без друго.

 3. longanlon says:

  тъй ли? не знаех

  знаех само че нормата за “изглеждането” важи у нас.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s