Директива за аудиовизуални медийни услуги: въвеждане

Държавите от ЕС имаха срок до  19 декември 2009 да въведат Директивата за аудиовизуални медийни услуги в националните си законодателства. В срок три държави (Белгия, Румъния, Словакия) са нотифицирали ЕК.

През януари 2010 ЕК откри процедура по отношение на 23 държави, между които и България.  България и още 10 държави   (Чехия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Малта, Холандия, Испания, Швеция и Великобритания) са информирали ЕК за въвеждане на директивата.

Днес ЕК открива втора фаза на процедурата срещу 12 държави Австрия, Финландия, Люксембург, Гърция, Португалия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Словения, Кипър)  и им дава срок от  нови 2 месеца за изпълнение на задължението.

Комисията напомня, че Испания е на съд заради невъвеждане на правилата за времетраенето на тв реклама: испанският закон регламентира някои форми на  реклама извън отчитането с т.нар. 12-минутно правило и рекламата достига 15-17 минути на час.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: