Механизъм за сътрудничество и проверка: доклад 2010

Стана известен докладът на ЕК COM (2010) 400 за напредъка на България по  Механизма за сътрудничество и проверка, заедно с технически  доклад.

Това е четвъртият годишен доклад. EК отчита устрем за реформи и прави десет препоръки.

Прессъобщение

One thought on “Механизъм за сътрудничество и проверка: доклад 2010

  1. Медийте, ако са обективни, би трябвало да обърнат особено внимание на следното изречение от този доклад (защото е униално и едва ли ще се повтори някога в друг подобен доклад):
    “От юли 2009 г. насам в България се наблюдава силен устрем за реформи.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s