Хазарт онлайн: две решения на Съда на ЕС

В Официален вестник са публикувани съобщения за двете решения, свързани с хазарт онлайн, които са по повод холандския закон за хазарта: по дело  C-203/08  Betfair и по дело C-258/08 Ladbrokes.   Две компании, регистрирани във Великобритания,   атакуват ограниченията в Холандия като несъвместими с правото на ЕС (свобода на предоставяне на услуги).

Според Съда, при определени обстоятелства е допустимо запазване на  монопол:

Съдът допуска правна уредба на държава  да предвижда режим на изключителни права в полза само на един оператор за организирането и рекламирането на хазартни игри  и да  забранява на всеки друг оператор, включително и установен в друга държава от ЕС, да предлага онлайн  на територията на първата държава  обхванати от посочения режим услуги. (C-203/08  Betfair)

Също така, Съдът обсъжда пропорционалност на ограниченията в обществен интерес:

Национална правна уредба, която има за цел да овладее пристрастеността към хазартни игри, както и да се бори с измамите, и която действително допринася за постигането на тези цели, може да се разглежда като ограничаваща свързаните със залагания дейности по последователен и систематичен начин, дори и ако притежателят или притежателите на изключително разрешение са оправомощени да правят предлагането на услугите си на пазара привлекателно, като въвеждат нови хазартни игри и като използват реклама. Запитващата юрисдикция следва да провери дали незаконните дейности, свързани с игрите, могат да представляват проблем, който би могъл да се отстрани с разрастването на разрешените и регламентирани дейности, и дали това разрастване не е в такъв мащаб, че да го направи несъвместимо с целта да се овладее посочената пристрастеност.(C-258/08 Ladbrokes)

Казва се, че  “при хазарта онлайн, като се вземе предвид липсата на контакт между потребителя и оператора, има повече и по-съществени рискове в сравнение с традиционния хазарт”. Впрочем в подобен смисъл е и решението по C‑42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Tagged

2 thoughts on “Хазарт онлайн: две решения на Съда на ЕС

  1. nenepygata says:

    остава и да кажат какви точно са тия “повече и по-съществени рискове” щото аз не се сещам за нито един риск, ама за сметка на това се сещам за много възможности да те пребият ако играеш покер на живо не с когото трябва

  2. nellyo says:

    Казали са.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: