Съд на ЕС: трансгранична телевизия и условен достъп

Предстои изслушване по съединени дела   C-403/08 Football Association Premier League and Others и C-429/08 Murphy, в които Съдът трябва да установи баланса между свободата на предоставяне на услуги в ЕС и защитата на интелектуалната собственост в конкретна хипотеза: достъп до защитена услуга чрез  декодери, внесени от друга държава от ЕС.

На официален британски сайт  е публикувано   писмо от администрацията на Съда относно изслушването.  Указва се на страните, освен другото, да се съсредоточат върху причините, поради които ограничаването на предоставянето на трансгранични аудиовизуални услуги може/не може да бъде оправдано с  нуждата за защита на интересите на носителите на права.

Чака ред  C-228/10, Union of European Football Associations (UEFA) and British Sky Broadcasting Ltd v. Euroview Sport Ltd. Там Съдът се очаква да направи аналогична оценка.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s