ЕСПЧ: защита на тайната на източниците

В решение от 14 септември по дело Sanoma Uitgevers BV v Netherlands съдът в Страсбург (Голяма камара)  се произнесе по тайната на източниците на информация на журналистите. Според съда изискването да се разкрива тайната на източниците по искане на прокуратурата не е предвидено от правото.

Полицията  иска от журналист от Autoweek диск със снимки от незаконни състезания с коли. Редакцията отказва – защита на тайната на източниците. Прокурорът на Амстердам нарежда на главния редактор да предаде диска. Главният редактор отказва и е арестуван за три часа.

Дискът е предаден, но издателят на  Autoweek се обръща към ЕСПЧ за нарушение на чл.10, свобода на изразяване. В решение от 31 март 2009 (4:3) съдът се произнася, че няма нарушение на чл.10.

В новото решение съдиите  акцентират върху процедурата и са единодушни за отсъствието на адекватни правни мерки  за независима оценка на баланса на права, поради което има нарушение на чл.10, аргументи:

В Холандия решението е поверено на прокурор, а не на независим съдия. Макар прокурорът да е обвързан от изисквания за почтеност, той е страна   и защитава интереси, потенциално несъвместими със защитата на тайната на източниците, поради което няма гаранции, че ще  бъде толкова безпристрастен, колкото се изисква.

Становище по делото са внесли известни правозащитни организации, между авторите е Джефри Робертсън, съавтор на учебник по медийно право.

Tagged

One thought on “ЕСПЧ: защита на тайната на източниците

  1. жана says:

    много интересна информация. Благодарности!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s