Закон за държавния бюджет 2011 г.

В Държавен вестник, бр. 99/ 17.12.2010 г. – Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.,  [pdf  file]

Внесено е искане за обявяване на противоконституционност на една от заключителните разпоредби –  §83:

§ 83. В Закона за филмовата индустрия чл. 17 се изменя така:

„Чл. 17. Ежегодно в Закона за държавния бюджет на Република България при възможност се предвижда:

1. субсидия за агенцията, чийто годишен размер се определя на база сумата на сред­ностатистическите бюджети за предходната година съответно до 7 игрални филма, до 14 пълнометражни документални филма и до 160 минути анимация;

2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Ре­публика България;

3. средства за издръжка на агенцията.“

(Обновена: Решението на КС от 31 март 2011)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s