Целият живот в шест думи

 • Обичам работата.   Не клиентите.
 • Моите деца няма да станат адвокати.
 • Какво по дяволите е блог?
 • Всеки мисли, че заслужава повече пари.
 • Клиентът не винаги е прав.
 • Аз не съм много добър адвокат.
 • Стресът от съдебни спорове ме убива.
 • Изгубих идеализма си през 2001 година.
 • Обичам закона. Но  съм уморен.
 • Работя. Синът ми играе сам.
 • Да бях станал учител.
 • Дойдох случайно. Избрах да остана.
 • Обичам да казвам, че съм юрист.

Задачата е:  опиши правната си кариера най-много с шест думи.  Това са само  някои от отговорите,   оригиналите са тук.

Идеята за мемоари в (не повече от) шест думи е реализирана от онлайн списание, резултатът е книга от историиНе съвсем, каквото планирах.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s