Тест за обществен интерес

Публикуван  е доклад на регулатора Оfcom с оценка на евентуалното придобиване на  British Sky Broadcasting от  News Corporation от гледна точка на обществения интерес (Report on public interest test).
Докладът е 156 стр.

Според регулатора, възможно е придобиването да се окаже срещу обществения интерес , поради което се препоръчва анализът  да продължи за точното определяне на ефектите на концентрацията върху плурализма.  Достъпни са към 500 страници анализ и становища само по въпроса дали придобиването  се отразява върху медийния плурализъм по начин, който е срещу обществения интерес.

У нас решението 2009/807 на КЗК, с което се разрешава концентрация между предприятия чрез придобиване на едноличен контрол от  Нова Българска Медийна Група Холдинг върху  Балкан Българска телевизия,  е 14  страници. Информацията е крайно пестелива, дори в сравнение с аналогични решения на КЗК. Изводът на комисията  е, че  концентрацията  няма да окаже съществено отражение върху пазарите за телевизионно разпространение и телевизионно съдържание.

Но както КЗК казва по друг повод, секторният регулаторен контрол има различна задача  и може да доведе до точно обратен извод. Ако се предвиди секторен регулаторен контрол и ако се предвиди тест за обществен интерес.

Регламентът за сливанията (чл. 21.4 ) позволява на държавите от ЕС допълнителен контрол специално с цел защита на плурализма в медиите.  Това, че в България няма предвиден подобен правен инструмент, не означава, че такива концентрации не могат да се окажат срещу обществения интерес.

Впрочем НБМГХ/ББТ засилва позициите си.

5 thoughts on “Тест за обществен интерес

 1. Редовен читател says:

  Корупцията при Регулаторите и Съдилищата е проблема. Те задават базата за сранение. А обществата им се доверяват. Май закъсването е навсякъде?! Световна криза.
  http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/01/26/1031316_shtatska_komisiia_obvini_regulatori_menidjuri_i/

 2. Driug chitatel says:

  Ot Reshenieto na CEM izliza, che Kapital ne sa pravi:
  “…За да постанови решението си, като част от сложния фактически състав по прехвърляне на разрешения за осъществяване на електронни съобщения, Съветът обсъди представените документи, както и взе предвид изразените становища на проведената на 17.01.2011 г. среща с КРС за възможностите и пречките за възползването на приобретателя (в качеството му на телевизионен оператор) от правото за задължително разпространение на програмата му (“must carry”) от предприятието, получило разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален обхват в изпълнение на Първия етап на прехода, определен в Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVВ-Т).”

 3. Редовен читател says:

  В повечето случаи, в една почти безправова държава, май е по-важно КОЙ ГО КАЗВА и КОГА . Самото нещо е на втори план…

 4. nellyo says:

  Какво точно е интересното в цитата? Пречките пред ПроБг да осъществи must carry? Все едно не научаваме какви са тези пречки и защо имат значение за регулаторните актове.

 5. Редовен читател says:

  От статията: “Задачата на КРС и СЕМ не е просто да дадат честотите веднъж и след това само да регистрират промяната в собствеността им, а така да управляват процесите, че да гарантират конкуренция”
  Последните три думи са тамяна от който бягат всички КПД, ДКД, КРС-та. Май може и КЗК-та. А трябваше да тичат към него!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: