Конвенция за трансгранична телевизия

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия,   потвърждава позицията на Европейската комисия по отношение на проекта на втория изменителен протокол към Европейската конвенция за трансгранична телевизия на Съвета на Европа.

В писмо до генералния секретар на Съвета на Европа се подчертава, че Европейският съюз има изключителна компетентност по въпросите, обхванати от проекта за преразглеждане на  конвенцията, поради което държавите от  ЕС не могат да се присъединяват самостоятелно, без да нарушат задълженията си.

ЕС не възнамерява да стане страна по конвенцията, тъй като това би ограничило скоростта и обхвата на развитие на политиката на ЕС в обхванатите от протокола области.

Прекратяването на работата по втория протокол  е потвърдено от Комитета на министрите при приемането на програмата и  бюджета  на Съвета на Европа за 2011 година.

Това е важна промяна в отношението на ЕС към правната рамка на Съвета на Европа в областта на трансграничната телевизия.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s