Делото Google Books: отговори и нови въпроси

Федерален съд в Ню Йорк обяви очакваното решение по делото  за  Google Books   Authors Guild v. Google.

Автори, чиито произведения са включени в проекта на Google,  възразиха срещу предлаганото споразумение, включително поради причини, свързани с личната неприкосновеност.

Става ясно, че според съда   споразумението с гилдията (166 страници, 162 дефиниции)  е проблематично (“само Google цифровизира книги en masse без изрично разрешение”). При евентуално преработване   за предпочитане  е подход opt-in (изрично съгласие) вместо сега възприетия opt-out (изрично несъгласие).  Засягат се аспекти, свързани с конкуренция, лична неприкосновеност и авторски права – цял микрокосмос от въпроси пред Google, казват адвокатите от Пало Алто.

Google работи повече от шест години за цифровизация на книги и имаше очакване решението да даде правна основа на проекта. След решението се заговори отново за необходимостта от  промени в законодателството, повече от EFF и  WSJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s