L’Oréal: подвеждаща реклама/ цифрова обработка на изображения

Акцията срещу нереалистичните и свръхперфектни образи в рекламата е довела до решения  срещу реклама на  L’Oréal във Великобритания с участието на Джулия Робертс и Кристи Търлингтън.

Дори  органът, който е гледал жалбите, не е успял да получи оригиналните фотографии (преди цифровата обработка)   на естествено красивите   благодарение на  L’Oréal   Джулия и Кристи.

Тъй като не може да се констатира доколко точно са представени резултатите от действието на продуктите, в решенията се приема, че има подвеждаща реклама.

L’Oreal (UK) Ltd t/a Lancôme

L’Oreal (UK) Ltd t/a Maybelline

2 thoughts on “L’Oréal: подвеждаща реклама/ цифрова обработка на изображения

  1. Интересно, че вносител на жалбите не е някой конкурент, а народна представителка от Либералната партия.

  2. nellyo says:

    Описват я като отдадена на каузата за реализъм в рекламата, съответно равенство на половете и пр.

    Общо благо – а не задължително корпоративен интерес.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s