Съд на ЕС: Mediaset | държавна помощ за цифрови декодери

Италианският цифров преход е незаконно субсидиран, като икономическо предимство е получила медийната империя на министър-председателя Берлускони.

Днес стана известно  решението на Съда по дело C‑403/10 P Mediaset SpA по жалбата на  Mediaset   срещу решение  на Общия съд.  В него  Общият съд отказа да отмени решението на ЕК относно държавна помощ   за субсидирана покупка на цифрови декодери.

И в новото решение Съдът потвърждава несъвместимостта на субсидирането на цифрови декодери с общия пазар.  Създава се икономическо предимство за  Mediaset. Мярката, чиито преки бенефициенти са крайните потребители, представлява косвено предимство за съответните оператори  на пазара на цифрова телевизия.

Според Mediaset  не е достатъчно субсидирането да е селективно, т.е. само за определени предприятия, но трябва да се установи, че то предоставя икономическо предимство на получателя, в смисъл, че благоприятства този получател. Съдът приема съображението на Общия съд, че субсидиите създават  предимства, защото  помагат на оператора да разшири аудиторията си – което е изключително важна част от телевизионния бизнес, и защото  по този начин влияят върху  избора на потребителите в полза на дадена  програма.

Съдът приема, че дори ако цената на декодера не е единственият елемент, който определя избора на потребителите,  значително намаление в цената на декодера  ще доведе до  увеличаване на търсенето за услугата, за която е необходим този декодер.

Според Съда, селективността (липса на технологична неутралност)   може да бъде достатъчна сама  по себе си да доведе до изкривяване на пазара – което е самостоятелно основание тази мярка да бъде несъвместима с общия пазар. В случая става дума за цифрови декодери за наземно разпространявани програми.

В първите коментари се казва, че това е поредна лоша новина за Берлускони, който ще трябва да възстановява неправомерно получена държавна помощ. Това е и част от телевизионните войни в Италия между Берлускони (като медиен магнат) и Мърдок.

Най-истинското реалити: Берлускони спира рекламата на Мърдок, Мърдок сигнализира ЕК за неправомерна държавна помощ в полза на телевизията на Берлускони и т.н.
 

Tagged

2 thoughts on “Съд на ЕС: Mediaset | държавна помощ за цифрови декодери

  1. Редовен читател says:

    Такова решение, как може да се цитира или прилага в аргументи пред БГ съд? Или само директивите са приложими?

  2. nellyo says:

    В самото решение (напр. т.36) Съдът се позовава на предходна практика: “According to settled case-law, Article 87(1) EC prohibits…”

    Т.нар. установена практика на Съда е ориентир при всяка бъдеща оценка за съвместимост на държавна помощ с вътрешния пазар. Например ако една държава приеме закон като италианския, по-скоро трябва да очаква оценка като тази с аргументи като тези.

    Втори въпрос е, че и установената практика се развива.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s