Прекратяването на достъпа до интернет и правата на човека

Държавната агенция на Франция, която прилага закона за трите предупреждения  (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, HADOPI), е изготвила отчет за първите 10 месеца от съществуването си.

Агенцията е получила 18 милиона уведомления за евентуално нарушение на авторски права в интернет.

470 000 потребители са получили първо предупреждение, 20 000 – второ.

Първите десет вече са получили трето предупреждение.

Между тях е учител, предупреден за теглене на  песни на Риана и филма Iron Man II.  Той обяснява, че това не е неговият жанр и вероятно неговата мрежа е използвана от другиго –  но според закона отговорността е за него, тъй като не  е взел мерки за защита. Процедурата продължава с изслушване пред комисия и евентуално пред съд. Тежестта на доказване е за потребителя. (BBC)

В същото време специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека  стига до извода, че мярката (прекратяване на достъпа до интернет) е нарушение  на Международния пакт за граждански и политически права (т.78):

Докато при блокиране и мерки за филтриране  на потребителите се отказва достъп до специфично съдържание в интернет, някои държави са предприели мерки за прекратяване  изцяло на достъпа до интернет.
Прекратяването на  достъпа до интернет, независимо от основанията, включително поради  нарушаване на интелектуалната собственост, е  непропорционално и представлява  нарушение на член 19, параграф 3, от Международния пакт за граждански и политически права.

Докладът обявява достъпа до интернет за основно право на човека.

2 thoughts on “Прекратяването на достъпа до интернет и правата на човека

  1. трябваиакъл says:

    Хммм, а кои страни са предприели, “прекратяване изцяло на достъпа до интернет”? И не става ли въпрос всъщност за ограничаване, а не прекратяване 😉 И има ли случай на “изцяло прекратен достъп до интернет” до момента? превод по дифолт от странни източници :(((

  2. nellyo says:

    HADOPI Law (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet):

    disconnected from their internet service provider and blacklisted from obtaining services from another ISP.

    Странният източник е френският закон и да, предвижда прекратяване.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s