ВАС: радио N Joy – непазарни средства за повишаване на цената на рекламното време

ВАС, петчленен състав,  с  Решение_№10245/2011 г.  оставя в сила решението, с което се налага санкция  за привличане на слушателска аудитория с цел увеличаване на постъпленията на радио N Joy от реклами с непазарни стимули и в противоречие с добросъвестната търговска практика. Решението е окончателно.

Като  анализира медийно съдържание (радиоигра),  съдът се занимава с връзката медии- рекламодатели:

Радиото извършва продажба на рекламно време на  рекламодателите, от което получава приходи. На този пазар  pадио N Joy  се намира в отношения на конкуренция  за привличане на рекламодатели.

Изборът от страна на слушателите на желана радиостанция се определя преди всичко от вкусове и предпочитания на конкретния индивид към определен стил музика. Привличането на слушателска аудитория има отношение към рейтинга на съответна програма, което от своя страна оказва пряко влияние върху цената на рекламното време, предоставяно от нея.

Игра, в която се обещава като голяма награда лек автомобил, е в състояние да изкриви слушателския интерес и да повлияе върху избора на слушателите на радиостанция, който да се мотивира не на база качество на програмната схема на радиото, а на възможността да бъде спечелена наградата.  По този начин радиото повишава не само цената на своето рекламно време, но и общата си атрактивност за настоящи и бъдещи рекламодатели.

Играта  безспорно притежава белезите на хазартна, без за провеждането й да са получени необходимите по специалния Закон за хазарта разрешения. По този начин дружеството избягва необходимите административни процедури, спестява разходите, свързани с провеждането на хазартна игра и си осигурява конкурентно предимство в сравнение с останалите участници на пазара, които съблюдават нормативно предвидените правила.
Използването на непазарни стимули за привличане на слушателска аудитория с цел увеличаване на постъпленията на радиото от реклами противоречи на добросъвестната търговска практика.

Нарушение на чл.29 от Закона за защита на конкуренцията.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s