САЩ: регулаторна реформа

Председателят на американския регулатор FCC   днес официално информира за обезсилването на 83 правила, свързани с медиите, между които медиите отбелязват на първо място Fairness Doctrine – съвкупност правила, въведени след  Втората световна война (1949), с цел  да осигурят адекватно отразяване на обществените проблеми, като   се гарантира  представянето на различни, вкл.   радикални или малцинствени гледни точки. Доктрината често е  критикувана като прекалено ограничение на  свободата на словото, но ВС на САЩ потвърди нейната конституционносъобразност (Red Lion v FCC). От времето на президента Рейгън (1987)  доктрината не се прилага, но формално се отменя едва сега.

Същевременно в последните години отново има гласове за възстановяване на ефективното действие на правилата. През 2008 г. изследване на общественото мнение показва 47:39 в полза на доктрината, дори 57:31 са в полза на аналогични правила и за интернет сайтовете и блоговете.

Доктрината не изисква предоставяне на еднакво по продължителност представяне на различните позиции (по-различна е уредбата на предизборните кампании), а само плурализъм на гледните точки.

По-подробна информация предстои да бъде оповестена, заедно с основанията – но често посочвано  основание е технологичното развитие, съответно  множеството гласове  (напр. 14 000 радиостанции сега срещу 2000 при въвеждането на правилата).

В ЕС медийният плурализъм е изискване, записано в Хартата на основните права.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s