Ирландия: мерки за контрол върху медийната собственост

На 31 август е публикуван консултационен документ за бъдещето на електронните медии  в Ирландия.

Обсъждат се мерки за стриктно регулиране на собствеността и плурализма върху радио и телевизия. Очакват се мнения относно дефинирането на понятия като “контрол” и  “съществен интерес” в електронни медии. Предлага се прагът за собственост да се промени от 25 на сто на 20 на сто.

Предлага се отново да се обсъдят изискванията за кандидатите за лицензии (fit and proper test), като оценки могат да се извършват не само при издаване или удължаване на срока  на лицензиите, но и текущо.

В консултационния документ се иска мнение относно подходящи индикатори за медиен плурализъм.

В Ирландия, както и във Великобритания,  се прилагат сложни оценки,
за да се вземе решение дали едно  лице има разумен размер медийна собственост    (test of  substitutability   и  test of  dominance).  Произнася се не само конкурентният, но и медийния регулатор (вж напр заключение за О’Брайън, Communicorp).

Нищо подобно не се извършва тук.

Министър-председателят  поискал от независимия регулатор КЗК независимо “да разследва  пазарите на издаване и разпространение на печатни издания на територията на страната, съществуващите условия за функциониране на ефективна конкуренция и отношенията между основните участници, разпределението на пазарните им дялове,  бариерите за навлизане на потенциални конкуренти и  наличието на евентуални форми на нарушение на разпоредбите на ЗЗК” – но ще се прилагат  само икономически критерии, само за печатните издания.

Остава да се види докъде стига КЗК при определянето на лицата с финансов интерес, стига ли до кредитодателите и поръчителите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s