НУРТС България: КЗК разрешава (……)*

С Решение №-1098-30.08.2011  КЗК разрешава концентрацията без условия (разрешава придобиването на съвместен контрол от страна на „Блусат Партнърс Лимитид”, OAЕ и Манселорд Лимитид”, Кипър върху „НУРТС България” АД ).

Това решение беше необходимо, за да премине окончателно собствеността върху обособената част за пренос на програми от БТК  (държавна преди години, частна след това, контролирана от дружество Бридж  Партнърс Л.П. с регистрация на Каймановите островисъс или без държавната  златна акция)     в дружества с регистрации в Кипър и ОАЕ. Ето кои:

  • (1)    „Блусат Партнърс Лимитид” (Bluеsat Partners Ltd.), Обединени Арабски Емирства (наричано по-долу за краткост Блусат) е дружество, регистрирано в Обединените Арабски Емирства от правителството на Рас ал Хайма с рег. № А056/07/11/3631 по описа на Агенцията за инвестиции, със седалище и адрес на управление: ОАЕ, Еаса Салех Ал Гург Офис Тауър № 6А, Банияс Роуд, Дейра, п.к. 186549, Дубай.

Предметът на дейност на дружеството е международни търговски
услуги, управление на проекти и консултации, притежание на акции и
недвижими имоти, участие в дружества и в международна търговия.
Блусат е учредено на 14.07.2011г. и понастоящем не осъществява
търговска дейност.
Капиталът на дружеството е в размер на (……)* евро и е разпределен
(……)* между (……)* – (……)*.

Контрол върху Блусат упражняват (……)*, които са собственици на
неговия капитал. В уведомлението се посочва, че към настоящия момент
(……)* нямат капиталово участие в български предприятия.

  • (2)  „Манселорд Лимитид” (Mancelord Limited), Кипър,учредено и съществуващо съгласно законите на Кипър, регистрирано в Регистъра за дружествата към Министерство на търговията, промишлеността и туризма на Кипър –Отдел „Дружествен регистър”, гр. Никозия, под № НЕ 246508;Седалище и адрес на управление Теклас Лисиоти, 35, Игъл Стар Хаус, ет.5, Лимасол, Кипър;

Манселорд е учредено и регистрирано през 2009г. с основен предмет на дейност производство и търговия, внос и износ на всякакъв вид стоки и услуги. Видно от представено удостоверение, издадено от Министерство на търговията, промишлеността и туризма на Кипър, капиталът на
дружеството се притежава изцяло от  Нактус Инвестърс  СА, Люксембург.
Манселорд се управлява и представлява от директорите (……)*.

Манселорд се намира под прекия едноличен контрол на „Нактус
Инвестърс” СА, Люксембург, тъй като последното дружество е едноличен собственик на неговия капитал и има възможност да взема самостоятелно стратегически решения, чрез които се определя търговската политика на  една компания.

 Нактус Инвестърс  СА, Люксембург е вписано в Търговския и
дружествен регистър на Люксембург под № В 133383, със седалище и
адрес на управление – ул. „Жан Жорес” № 23, Люксембург.
В уведомлението се декларира, че (……)*.

Съгласно чл. 5.2. от договора, крайната дата, до която следва да бъде реализирана продажбата на акциите е (……)*.

В предходните решения беше записано, че Манселорд  е собственост на  хонконгската фирма Cefor Holding Limited.  Сега вече е на Нактус Инвестърс  СА, Люксембург.

Представител на  Манселорд  в България е компанията  Бромак  на   Цветан Василев, председател на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка.

One thought on “НУРТС България: КЗК разрешава (……)*

  1. Редовен читател says:

    ‘Пъдарят’ дава …, но да видим ЕС!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s