Съд на ЕС: имунитет на евродепутата извън ЕП

Днес стана известно решението на Съда по дело C‑163/10  с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Tribunale di Isernia (Италия)  в рамките на наказателното производство срещу Aldo Patriciello, член на ЕП, за набедяване.

Срещу г‑н Patriciello се води наказателно производство, образувано пред Tribunale di Isernia, затова че неоснователно е обвинил за незаконосъобразно поведение служител от общинската полиция в Pozzili (Италия) по време на скарване.

Европейският парламент решава   да защити имунитета и привилегиите на депутата:  Всъщност в своите изявления г‑н Patriciello се е ограничил с коментари по  правото на гражданите на лесен достъп до болници и до здравеопазване, което има важни последици за ежедневието на неговите избиратели. Г‑н Patriciello не е действал в свой собствен интерес, не се е стремил да обижда служителя, а се е намесил в общ интерес на своите избиратели, в рамките на политическите си дейности. По този начин той е изпълнил дълга си като депутат в Европейския парламент, като е изразил мнението си по общественозначим въпрос пред своите избиратели.

Според Съда е възможно изявление, направено от   депутати извън ЕП, да може да представлява мнение, изразено при изпълнението на техните задължения.

Мнение  са  изказванията или изявленията, които по своето съдържание са равнозначни на твърдения, представляващи субективни преценки.

Според Съда, решението на ЕП  е  само становище, което няма никакви задължителни последици по отношение на националните юрисдикции.

Изявление, направено от европейски депутат извън Европейския парламент, което е довело до наказателно преследване в неговата държава  за престъплението набедяване, представлява изразено при изпълнението на парламентарните задължения мнение, обхванато от предвидения в тази разпоредба имунитет, само когато това изявление е равнозначно на субективна преценка, която разкрива пряка и очевидна връзка с изпълнението на такива задължения. Запитващата юрисдикция трябва да определи дали тези условия са изпълнени в главното производство.

Иван Калбуров  коментира ефектите на решението.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s