Съд на ЕС: забраната за напускане на страната

Стана известно заключението на Генералния адвокат по дело C‑434/10  Аладжов срещу СДВР.

Отправено е преюдициално запитване дали и доколко държава от ЕС може да се позовава на обществения ред като основание за налагането на дерогираща спрямо свободното движение на своите граждани мярка (иначе казано, забрана  за напускане на страната)  в случай, че тези граждани не са погасили свои данъчни задължения.

Според Генералния адвокат – не, не се допуска национална правна уредба, която предвижда налагането  на административна принудителна мярка, състояща се в забрана за напускане на страната, спрямо неин гражданин в качеството му на управител на регистрирано по правото на държавата членка търговско дружество, поради непогасено задължение на дружеството към публичната администрация на тази държава, определено от националното право като задължение в големи размери. Решението противоречи на принципа на пропорционалност, а и  мярката не се основава на преценка на личното поведение на заинтересованото лице, което да представлява истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s