Съд на ЕС: Мед със следи от ГМО – по режима на произведен от ГМО

Вчера Съдът се е произнесъл по дело C‑442/09 с предмет преюдициално запитване  в рамките на дело Bablok в Германия, в присъствието на Monsanto Technology LLC.

Freistaat Bayern е собственик на различни имоти, върху които  отглежда царевица MON 810 (генетично модифицирана царевица).

Г‑н Bablok е любител пчелар. В близост до парцелите, принадлежащи на Freistaat Bayern, той произвежда мед, предназначен за продажба и за собствена консумация,  и прашец. Прашецът може да попадне в меда. В прашеца, но и в проби от меда е установено наличие на ДНК от царевица MON 810.

Въпросът е дали поради примесването на прашец от царевица MON 810 медът и хранителните добавки на основата на прашец стават подлежaщи на разрешителен режим храни, и дали „произведен от ГМО“ обхваща и несъзнателното и случайно примесване (а не само планиран производствен процес).

Да. Според Съда, обхваща – в съответствие с целта за „високо равнище на защита на човешкия живот и здраве“:

“когато субстанция като прашец, съдържащ генетично модифицирани ДНК и протеини, не е възможно да се счита за ГМО, продукти като мед и хранителни добавки, съдържащи такава субстанция, представляват, по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Регламент № 1829/2003, „храна, […] съдържаща [съставки, произведени от ГМО]“.

Подобна квалификация може да се възприеме независимо дали примесването на разглежданата субстанция е съзнателно или случайно.”

Според първите коментари решението е основа за искове, напр. на пчелари,    срещу биотехнологични фирми като Монсанто.

 

 

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s