Бюджет за стратегията Европа 2020

Преди летните отпуски е публикувано съобщение на Комисията COM/2011/0500 относно бюджета за стратегията  Европа 2020.

  • В областта на културата и аудиовизията се предвижда да действа програма   Креативна Европа, която  ще обедини сегашните програми  Култура, MEDIA и MEDIA Mundus. Програмата  ще се управлява централно чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).
  • В областта на образованието се предвижда програма  Образование Европа, която да  обедини отделните сега подпрограми на програмата за учене през целия живот, международните аспекти на програмата за висше образование, включително  Еразмус Мундус  и  Младежта в действие.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s