Трансграничен онлайн достъп до осиротели произведения

В Официален вестникПредложение за директива относно някои позволени начини на ползване на осиротели произведения /* COM/2011/0289 окончателен – 2011/0136 (COD)

Когато съответният притежател на авторски права не може да бъде идентифициран или открит,  произведенията се наричат осиротели произведения.

Основната цел на  предложението на Европейската комисия  е да се създаде правна рамка, с която да се гарантира законосъобразен трансграничен онлайн достъп до осиротели произведения, включени в онлайн цифрови библиотеки или архиви, които се управляват от различни институции, уточнени в предложението. Сред тези произведения са публикациите под формата на книги, специализирани издания, вестници, списания или в друг писмен вид, включително поместените в тях произведения, както и аудио-визуални и кинематографски произведения, които са част от колекциите на институции за съхраняване на филмовото наследство и аудио-, аудио-визуални и кинематографски произведения.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s