Книги от Amazon.com : необщностни стоки

Ако поръчате книга от Amazon.com  (САЩ) за  88 щ. д., получавате писмо от митницата, в което се споменава Регламент 2913/92/ЕО (необщностни  стоки на митница).

Ако представите документ  за плащането към Amazon,  получавате право да платите на каса  3.50 лв  такса и  27.47  лв ДДС.

Така един необщностен учебник  (paperback, не от скъпите)   от Amazon   се получава за 168 лева.

Професор може да си купи почти 6 учебника с една основна заплата.

А с  надбавките за 30 прослужени години може да си купи  учебник с твърди корици.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s