Директивата за запазване на данни не може да продължи да съществува в този вид

В Официален вестник:

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) относно доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент за оценка на директивата за запазване на данни (Директива 2006/24/ЕО)

Запазването на далекосъобщителни данни представлява намеса в правото на неприкосновеност на личния живот на засегнатите лица, както е предвидено в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки законната цел на Директивата за запазване на данни, тя   не отговаря на изискванията, наложени от правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните, поради следните причини:
— необходимостта от запазването на данни  не е била доказана в достатъчна степен,
— запазването на данни е можело да бъде уредено по начин, който в по-лека форма нарушава неприкосновеността на личния живот,

— в директивата за запазване на данни липсва предвидимост.

Извод:

Директивата за запазване на данни не отговаря на изискванията, наложени от правото на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Поради това е ясно, че директивата за запазване на данни не може да продължи да съществува в настоящата си форма.

ЕНОЗД призовава Комисията да разгледа сериозно всички варианти в рамките на оценката на въздействието, включително възможността за отмяна на директивата.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s