MEDIA 2007 – две покани

Покана за представяне на предложения

MEDIA 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение —  — EACEA/21/11 — Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап

Покана за представяне на предложения

MEDIA 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — — EACEA/22/11 — Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s