Съд на ЕС: авторскоправна защита на компютърни програми

Дело C-406/10 SAS Institute Inc./ World Programming Ltd има за предмет преюдициално запитване, целящо да изясни приложимостта на авторското право в ЕС към компютърните програми. Според експерти, това е първото по рода си искане за тълкуване на обхвата на авторскоправната защита на софтуера.

Когато определена компютърна програма  е защитена с авторско право като литературно произведение, трябва ли  Директива 91/250/ЕИО (член 1, параграф 2) да се тълкува в смисъл, че не е налице нарушение на авторското право, ако без достъп до изходния код конкурент на носителя на правата създаде – било пряко, било посредством процес като декомпилирането на обектовия код – друга програма, която възпроизвежда функциите на първата програма?

Има ли значение  дали авторът на втората програма я е създал, като е наблюдавал, изучавал и изпитвал функциите на първата програма или  е чел съставено и публикувано от автора на първата програма ръководство, описващо функциите на първата програма.

Когато ръководството е защитено с авторско право като литературно произведение, трябва ли Директива 29/2001/ЕО (член 2, буква а) да се тълкува в смисъл, че е налице нарушение на авторското право за ръководството, ако във втората програма авторът ѝ възпроизведе или възпроизведе съществена част от някои от описани в ръководството въпроси.

Пълният текст на преюдициалното запитване.

Tagged

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s