Съд на ЕС: достъп до информация

В Официален вестник: съобщение за решение на Съда по дело C-71/10 P във връзка с преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — Office of Communications/The Information Commissioner (Обществен достъп до информация за околната среда — Директива 2003/4/ЕО — Член 4)

Заключение на Генералния адвокат Kokott

Решение на Съда

Съгласно Директива 2003/4/ЕО  лицата имат право на достъп до информация за околната среда. Това право може да бъде ограничено, ако разкриването на такава информация би се отразило неблагоприятно върху определени интереси, които следва да бъдат защитени.

Изключенията не се прилагат, когато  общественият интерес от разкриване на информацията надделява над интереса от отказ за нейното разкриване.

Как трябва да се претеглят интересите, когато едновременно са накърнени няколко интереса, които следва да бъдат защитени:

(а) поотделно, като се проверява кой интерес надделява — защитеният с изключението интерес или общественият интерес от разкриване на информацията   или

(б) защитените с различни изключения интереси могат да бъдат съчетани помежду си и тогава да бъдат съвместно претеглени спрямо обществения интерес от разкриване на информацията.

Отговор на Съда- (б).

На преюдициалното запитване трябва да се отговори, че когато публичен орган притежава информация за околната среда, чието разкриване би накърнило отделни интереси, защитени   с повече от едно изключение (основание за отказ), но това накърняване не би било достатъчно силно, в случай че изключенията се разглеждат поотделно, за да надделее над обществения интерес от разкриване на информацията, Директивата изисква допълнително разглеждане, изразяващо се в съчетаването на отделните интереси, защитени с двете изключения, и съвместното им претегляне спрямо обществения интерес от разкриване на информацията.

 

Tagged

One thought on “Съд на ЕС: достъп до информация

  1. Редовен читател says:

    http://pressboard.info/article/135064
    Тук как ли би се наклонил ‘кантарът на сляпата американска Темида’? Май ще се чака измерване с ‘електронната ЕС везна’?…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s