Срок на закрила на записи на изпълнения и на продуцентски права за звукозаписи

В Официален вестникДиректива 2011/77/ЕС  за изменение на Директива 2006/116/ЕО за срока на закрила на авторското право и някои сродни права

Съгласно Директива 2006/116/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  срокът на закрила на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи е 50 години.
За изпълнителите този срок започва да тече от изпълнението или, ако записът на изпълнението е законно публикуван или законно публично съобщен в рамките на 50 години след изпълнението, от първото такова публикуване или първото такова публично съобщаване, което от двете събития настъпи по-рано.
За продуцентите на звукозаписи срокът започва да тече от създаването на звукозаписа или от законното му публикуване в рамките на 50 години след създаването, или, ако не е така публикуван — от законното му публичното съобщаване в рамките на 50 години след създаването.

С публикуваната изменителна директива срокът на закрила на записи на изпълнения и на звукозаписи е удължен до 70 години след съответното събитие.

One thought on “Срок на закрила на записи на изпълнения и на продуцентски права за звукозаписи

  1. Редовен читател says:

    Мдааа, май малко ‘гювеч’, преди да им резнат привилегията да могат да отказват продажба. Досега бяха /по-точно все още са/ привилегировани монополисти. В ЕС,обаче не обичат такива!… 8)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s