Градската Европа

Очаква се към 2050   година в градовете на ЕС да живеят около 83 % от населението (почти 557 милиона).

Налице е спешна необходимост от разширяване на базата от знания за интегрираното развитие на градовете в междудисциплинните области на научните изследвания върху икономиката, обществото, мобилността и екологията, с оглед да се подпомогне воденето на политика, основана на факти.

В Официален вестник днес – Градската Европа, Препоръка на Комисията от 21 октомври 2011 година относно научноизследователската инициатива за съвместно планиране „Градската Европа — глобални предизвикателства за градовете, съвместни европейски решения“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s