ЕС: нова агенция за управление на информационни системи в областта на сигурността

Днес в Официален вестник:

Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

Управителен орган с цел  да се осигури оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС)  и системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци, както и потенциално управлението на други информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s