ЕС: Скенери за целите на сигурността

В Официален вестникРегламент № 1147/2011 за изменение на регламента за използване на скенери на летищата на ЕС

Като задава специфични експлоатационни условия относно използването на скенери за целите на сигурността и предоставя на пътниците възможността да бъдат подложени на алтернативни методи за проверка, настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правото на свобода на религията и забраната на дискриминацията.

Регламентът е интересен,  медиите го споменаваха през последните седмици.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s